Gedreven mensen die geloven in persoonlijke aandacht

Mensen aan werk en opdrachtgevers aan personeel helpen, dat is ons doel. Hierbij zoeken wij absoluut naar een Win-Win-Win-situatie. We vinden het belangrijk dat iedereen tevreden is met de samenwerking, ons motto is dan ook:

Samenwerken werken doe je samen!

Wij staat voor flexibiliteit en professionaliteit, of het nu gaat om werknemers voor kortere of voor langere duur. U bent bij ons aan het juiste adres wanneer u op zoek bent naar kwaliteit. We hebben door de jaren heen uitgebreide kennis en ervaring opgedaan en ons ontwikkeld om goed in te kunnen spelen op de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt.

ArtJobs garandeert een juiste match tussen uitzendkracht en werkgever door te luisteren naar de wensen en eisen van beide partijen.

Wilt u ook kennis maken met onze flexibele werkwijze? Op onze site vindt u hierover uitgebreide informatie. Uiteraard bent u ook altijd welkom om een vrijblijvende afspraak met ons te maken via: 024 – 675 79 92

 

ArtJobs is lid van de NBBU

ArtJobs is lid van de brancheorganisatie NBBU, Nederlandse Bond voor Bemiddelings en Uitzendondernemingen. De NBBU is de belangenbehartiger van 1.000 intermediairs op de arbeidsmarkt. Het lidmaatschap van de NBBU is een kwaliteitswaarborg voor goed ondernemerschap.

Het lidmaatschap van deze brancheorganisatie houdt in dat ArtJobs voldoet aan alle kwaliteitseisen van degelijkheid en betrouwbaarheid. Een toetsing voor deze eisen gebeurt jaarlijks en gaat via de kwaliteitsnormering van de SNA. Het keurmerk Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1, dé Norm van de SNA. Wij zijn hiermee beoordeeld op onze verplichtingen uit arbeid, te weten: identificatie van de onderneming; de aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting; loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon; het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland en het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.